search
Log In
9 votes
31 views
in Pavement 3,580 points 11 33 40

1 Answer

4 votes
Untuk mencapai tahap pemadatan yang memuaskan, pemadatan ke atas turapan hendaklah dimulakan semasa suhu masih tinggi. JKR/SPJ/2008-S4 klausa 4.3.3.5 (i) menetapkan 'compaction by rolling shall commence as soon after laying as the material will support the rollers without undue displacement'. Suhu semasa pemadatan dimulakan seharusnya tidak kurang dari 120 C (bagi bitumen penetration grade 80 -100). Suhu ini hendaklah ditingkatkan sebanyak 10 C bagi penetration grade 60 - 70.

Pada suhu yang tinggi, kebiasaannya akan kelihatan keretakan halus terbentuk semasa digelek oleh steel wheeled roller. Namun begitu, keretakan itu akan hilang apabila pneumatic tyred roller digunakan. Roller ini mempunyai kelebihan - dengan susunan tayar lazimnya 3 di depan dan 4 di belakang di mana kedudukan tayar di depan tidak selari dengan tayar di belakang, ia berupaya memberi 'kneading action' ke atas bahan turapan itu, oleh itu dapat menghilangkan keretakan yang terbentuk di peringkat awal gelekan. Kelebihan lain pneumatic tyred roller ialah;

1. Memberi pemadatan yang lebih sekata berbanding steel wheeled roller.

2. Meningkatkan pengedapan pada permukaan turapan, oleh itu mengurangkan kebolehtelapan (permeability).

3. Berupaya menyusun aggregate bagi mendapatkan stability yang tinggi
16,010 points 4 30 81
...