search
Log In
17 votes
46 views
in Technical & Contract Admin 2,200 points 7 9 12

2 Answers

3 votes
Menggunakan peralatan Utilities Detection & Mapping (UDM), tapi perlu beli equipment terlebih dahulu & jalani latihan.
12,290 points 10 36 85
2 votes

Sekadar memberi pandangan......

Dalam keadaan biasa dan kekerapan melaksanakan pemeriksaan routine sepatutnya kita boleh megenalpasti kesah kebocoran melalui tell-tail sign yang tertimbul.

Contohnya adalah seperti berikut:-

  • Dinding berkaitan akan ada kesan kelembapan dengan terpamernya perbedaan warna cat dan kesan tertumbuhnya kulat.
  • Kecacatan cat yang tertimbul juga akan menjadi tanda-tanda kesan kebocoran.
  • Andai kebocoran itu berlaku di dalam tanah maka kesannya adalah rumput atau rampai yang tertumbuh akan menjadi lebih lebat dan segar kerana telah dibekalkan dengan tambahan air melalui kebocoran itu.
  • Disamping itu besar kemungkinan juga akan tertimbul kesan pemendapan tanah dan kesan takungan air juga akan tertimbul melalui proses kebocran yang berlebihan.

Selain itu alat seperti infrared cameras (or thermal imagers) juga boleh digunakan sebagai alat mudah penggunaan untuk mengesan tanda-tanda kelembapan yang terbentuk pada dinding.

Record-record penyanggaraan lama juga boleh dijadikan sebagai rujukan.

49,800 points 107 197 359
edited by
...