search
Log In
16 votes
70 views
Di kalangan orang-orang teknikal, soft-skill seperti cara berhujah, berbicara, nego, persembahan, berbincang dengan pengguna dan sebagainya, selalu kurang dititikberatkan, sehingga kekadang ianya dilihat sebagai kurang penting dalam dunia teknikal.
Kekadang, atas sebab kekurangan teknik penyampaian sesuatu maklumat teknikal, maka, ianya telah dikategorikan kurang baik.
Adakah sebarang langkah yang diambil oleh agensi teknikal dalam usaha meningkatkan soft-skill orang-orang teknikal tersebut?
in Human Resource Management 8,170 points 40 49 72

3 Answers

6 votes

Pada pandangan saya soft-skill yang disyorkan oleh tuan sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua golongan utama demi menyenangkan proses pembelajaran dan latihannya.

a)    Gifted talent
       I.    Berhujah
       II.    Membuat persembahan

b)    Training needed soft-skill
       I.    Berbicara
       II.    Nego
       III.    Berbincang dengan pengguna

Bagi golongan pegawai yang telah dikurniakan dengan gifted talent semulajadi seperti berhujah dan membuat persembahan, mereka hanya perlukan latihan minima sahaja yang berkaitan dengan tatacara dan proses protokol untuk melaksanakan tanggungjawap untuk berbicara, nego dan berbincang dengan pengguna atau pihak pelangang mereka. Maka golongan ini tidak perlukan masa yang lama untuk memperolehi soft-skill tambahan demi menjayakan tugasan harian dan karier mereka ketahap optima walaupun mereka adalah dari golongan orang-orang teknikal.

Sebaliknya untuk pegawai dari golongan orang-orang teknikal yang tidak dikurniakan dengan gifted talent semulajadi seperti berhujah dan membuat persembahan, mereka sudah pasti memerlukan latihan dan pendedahan yang setimpal demi memperkukuhkan tahap berhujah dan persembahan yang berkualiti. Maka dengan kekurangan gifted talent semulajadi sudah pasti mereka memerlukan latihan bukan sahaja yang berkaitan dengan tatacara dan proses protokol bah mereka juga perlukan masa yang jauh lebih lama untuk memperolehi soft-skill demi menjayakan tugasan harian dan karier dengan merujukkan kepada otai dan mentor yang berpengalaman demi mempertingkatkan soft-skil tersebut.

48,820 points 106 195 351
edited by
0
Terima kasih atas penerangan diatas, saya sangat setuju tentang gifted talent dan training needed soft-skill. Saya percaya, di kalangan sesebuah organisasi terdapat ramai yang gifted talent tetapi bagaimana pula ingin tentukan mereka memerlukan training yang sepatutnya untuk "boost up" lagi kepakaran mereka?
0
Soal kepatutan "boost up" training, kita hanya perlu utamakan kepda pegawai yang ada direct involvement dan pada yang berminat demi menjimatkan proses pemilihan....
5 votes
Elemen kemahiran soft skills yang perlu ada kepada seseorang individu adalah unsur-unsur yang ada dalam kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal, seperti berikut:

1. Kebolehan berkomunikasi.
2. Penampilan diri.
3. Keyakinan diri.
4. Konsep diri.
5. Kerja berpasukan.
6. Kefasihan berbahasa sama ada menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris.
7. Kebijaksanaan menjaga perhubungan dengan pelanggan
8. Kebijaksanaan menyesuaikan diri mengikut keadaan semasa
9. Kebolehan menggunakan kata panggilan yang betul dan sopan dalam komunikasi.
10. Kebolehan mengawal emosi dan menguruskan tekanan.
11. Kebolehan menangani dan menyelesaikan masalah.
12. Kemahiran memotivasikan diri.


Pihak pengurusan boleh mengadakan kursus komunikasi berkesan kepada penolong jurutera projek secara berperingkat disamping membina pelan pengurusan risiko projek sebagai perancangan sistematik ke arah sistem penyampaian yang berkualiti serta dapat menjaga imej jabatan amnya.
18,020 points 26 67 123
0
Terima kasih atas penerangan diatas, walau bagaimanapun, bagaimanakah ingin menentukan seseorang pegawai tersebut harus menyertai kursus atau latihan yang sewajarnya?

Kekadangan mereka yang berkeinginan menceburi bidang komunikasi tetapi tiada atau tidak diberi peluang menyertai kursus sedemikian. Sekadar pandangan....
3 votes
Pada saya Jabatan boleh bagi latihan yang minima  sahaja TETAPI  apa yang penting pegawai sendiri perlu memcari skill ini. Practice makes perfect... setidak tidaknya kalau tak sempurna pun...'better' pun ok.

Terima kasih
4,430 points 3 15 54
0
Sangat setuju dengan Comment tuan, walau bagaimanapun, saya juga berpandangan peluang yang diberi juga menjadi salah satu punca kepakaran softskill seseorang itu tidak tertampil.

Kekadangan berkemungkinan pegawai tersebut mempunyai kemahiran "gifted talent" tetapi tiada pentas untuk beliau membuktikannya. Bagi saya, ketua sesebuah unit juga memainkan peranan penting dalam menentu dan "boost up" kepakaran softskill orang-orang bawahnya. Sekadar pandangan...
...