search
Log In
15 votes
26 views
Apahkah JKR telah mengwujudkan satu polisi dimana kesemua jenis utiliti harus disediakan “underground utility ball marker” dengan frequency masing-masing mengikut jenis utiliti yang dipasangkan pada projek jalan baru demi memudahkan semakan dikemudian hari andai ada berlaku pembesaran jalan atau berlaku kerja-kerja pengalihan kedudukan utiliti?
in Road 48,820 points 106 195 351

1 Answer

2 votes
Pada pandangan saya, pihak utiliti tidak berminat untuk memasang utility ball marker kerana kos yang tidak berpatutan jika dibandingkan dengan kos pembaikan. Seperti sekiranya pihak utiliti menggunakan kaedah HDD di mana terdapat kabel ditanam lebih dari 10m dari aras FRL, adalah tidak praktikal. Pihak utiliti lebih senang menggunakan kaedah portable UDM berbanding UUBM.
11,090 points 10 33 77
...