search
Log In
8 votes
96 views
in Assets & Facilities Management 3,400 points 2 12 26

1 Answer

3 votes

Peranan Pegawai Operasi Fasiliti (POF) adalah sebagaimana berikut :

  1. Melaksanakan aktiviti setiap fasa dalam kitaran hayat aset tak alih berdasarkan DPAK, MPAM dan tatacara-tatacara yang berkaitan;
  2. Menyedia dan mengemukakan pelan, bajet tahunan, laporan-laporan teknikal dan maklumat pengurusan dalam aktiviti PATA (bangunan & infrastruktur – peringkat premis) kepada PTF Daerah; dan
  3. Menyediakan maklumat lengkap aset, memindahkan serta mengemaskini maklumat tersebut ke dalam pangkalan data

2,480 points 10 19 32
...