search
Log In
18 votes
39 views
in Project Management 220 points 1 1 2

1 Answer

3 votes
Garis Panduan Proses Kerja, Peranan Dan Tanggungjawab Pasukan Dalam Pelaksanaan Projek Pembangunan Fizikal Bagi Kaedah Perlaksanaan Projek Secara Kerjasama Awam Swasta (Public-Private Partnership) Di Bawah Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)   

SA KPKR Bil. 31/2017 (CPAB)
9,530 points 25 58 109
...