search
Log In
13 votes
53 views
Apa kaedah terbaik untuk menguji kekuatan struktur tiang konkrit yang berada di dalam air seperti tiang jeti?
in Structure 8,730 points 10 21 46
retagged by

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Kekuatan sesuatu tiang itu bergantung kepada rekabentuknya. Kaedahrekabentuk untuk kegunaan yang terdedah kepada air ada dinyatakan di dalam kod rekabentuk yang digunakan oleh pejabat perekabentuk, ie penggunaan kod MS EN 1992.  Manakala spesifikasi bahan konkrit adalah seperti yang dinyatakan di dalam Bab D, Spesifikasi Piawai untuk kerja Bangunan.

Pada pandangan saya, sekiranya kerja-kerja rekabentuk dilaksana dengan betul dan juga penggunaan bahan konkrit adalah berpandukan kepada spesifikasi, maka struktur tiang di dalam air atau pun di mana sahaja adalah kukuh sepertimana yang direkabentuk
50,250 points 25 103 239
selected by
0
Terima kasih tuan atas jawapan yang diberikan.
...