search
Log In
15 votes
24 views
in Sustainable Architecture 810 points 6 7 11

2 Answers

2 votes
 
Best answer

Masjid yang direkabentuk telah menerapkan aspek pencahayaan dan pengudaraan dengan mengambilkira saiz bukaan dan kedudukan tingkap dan pintu masjid berdasarkan data daripada analisis tapak (sun path, wind direction, etc).

600 points 2 2 8
selected by
1 vote

Kalau di Masjid Raja Fi Sabilillah Cyberjaya rekaan ATSA Architects Sdn Bhd, kubah masjid itu bukan sahaja sebagai elemen dan simbol bagi masjid malah ia juga bertindak sebagai penyerapan cahaya semulajadi ke dalam masjid (double glaze low e) dan membenarkan pelepasan udara panas (stack effect) melalui puncak kubah tersebut.

rujukan : http://masjidcyberjaya.blogspot.com/

1,140 points 4 6 19
...