search
Log In
17 votes
48 views
JCoP has been initiated roughly 5 years. Are there any studies on the effectiveness of JCoP. If there is any, kindly publish the result.
in Stakeholders Management 250 points 2 3 4

2 Answers

9 votes
 
Best answer
Penggunaan JCoP di dalam pelaksanaan kerja sememangnya semakin meningkat. Dan sememangnya pada pandangan saya, ianya adalah agak perlahan. Untuk membudayakan sesuatu inisiatif akan memakan masa dan saya percaya ianya akan menjadi salah satu sumber ilmu oleh warga JKR. Saya sendiri sekarang ini sering menyediakan jawapan-jawapan kepada persoalan berkenaan permasaalahan di tapak dan ianya menjadi lebih kerap sekarang ini.
50,250 points 25 103 239
selected by
0

Terima kasih Tn atas komitmen dan sokongan berterusan yang diberikan dalam membudayakan penggunaan JCoP di Jabatan 

5 votes

Satu kajian ke atas JCoP telah dijalankan di antara 1 - 30 November 2014 bagi mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil ke arah kelangsungan penggunaan JCoP di JKR. Dapatan kajian telah dibentangkan di ICICKM2015-12th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management & Organisational Learning. Kertas pembentangan boleh diakses di laman berikut: https://goo.gl/F4XoYY

Antara dapatan kajian termasuk:

51,920 points 33 88 182
...