search
Log In
15 votes
30 views
Contoh : pengantian struktur rasuk bumbung sedia ada dengan panjang 16 meter kepada prestress, disebabkan untuk membuang struktur tiang yang menyokong struktur rasuk tersebut.
in Structure 1,920 points 9 12 20

2 Answers

4 votes

Pada pendapat saya boleh tetapi perlu semak dahulu 'structural integrity' bangunan tersebut. 

Secara asasnya, semak member capacity, connection capacity dan redundancy.

Daripada analisis yang dibuat untuk semakan di atas barulah kita tahu ianya perlu dibuat pengukuhan pada struktur lain.

22,140 points 15 52 134
0
terima kasih tuan...saya orang baru dalam ckas...
4 votes
Setiap daya dalaman (internal forces) dan juga daya luaran (external forces) adalah berada pada keadaan seimbang pada setiap masa. Setiap daya yang dikenakan perlukan daya pengimbang bagi memastikan keadaan struktur seimbang. Pengenalan rasuk prestressed kepada sistem struktur sediada akan mengakibatkan keadaan seimbang daya asal terganggu dan seharusnya keadaan ini perlu disemak bagi memastikan setiap komponen di dalam sistem struktur tersebut dapat mengimbangi daya di dalam struktur tersebut.
50,250 points 25 104 239
0

terima kasih tuan pengarah...smiley

...