search
Log In
14 votes
23 views
Bangunan-bangunan yang telah dibina 10 tahun dahulu sering mengalami isu tripping sekiranya sepanjang tempoh 10 tahun ini terdapatnya pindaan atau modification pendawaian. Sering penukaran pendawaian diambil jalan mudah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat tripping tersebut terjumpanya 'kesan-kesan' seperti 'curi kabel' di antaranya. Langkah pencegahan adalah menjalankan insulation test dalam pendawaian sesebuah bangunan, walau bagaimanapun, berapa kerapkah ianya harus dijalankan? setiap 5 tahun?10 tahun? 15 tahun?
in Technical & Contract Admin 8,360 points 40 50 74

1 Answer

2 votes
 
Best answer
pada pendapat saya...5 tahun sekali dijalankan pemeriksaan....
980 points 3 4 10
selected by
0
Saya bersetuju dengan pandangan tuan. Setiap bangunan yang telah melebihi tempoh 10 tahun daripada siap bina, perlulah membuat test tersebut setiap 5 tahun sekali.
...