search
Log In
27 votes
106 views
in Project Management 2,620 points 7 14 17
0
yang dibayar dalam kontrak adalah perkhidmatan pengangkutan dan bukannya sewa beli kenderaan. ini jelas dinyatakan dalam kontrak akan tetapi yang perlu penjelasan adalah mengapa kos perkhidmatan pengangkutan berkenaan sama seperti kos membeli kenderaan 4WD baru belum termasuk lagi kos penyenggaraan dan lain-lain. bukankah ini merugikan kerajaan/rakyat.

harap pihak berkenaan boleh bagi pencerahan. (tumpang soalan yer tuan hairol)
0

Soalan tuan seperti soalan Audit Negara.. saya pun inginkan pencerahan berkenaan perkara ini. smiley

2 Answers

5 votes
Perkara tersebut telah diperakukan dalam Kontrak. Tidak seharusnya berlaku kekeliruan. Di dalam kontrak telah termaktub tentang perkara kenderaan dan klausa tersebut mesti dipatuhi.
930 points 2 5 10
4 votes
Jawapan kepada soalan tersebut boleh dirujuk kepada pekeliling PK 4.6

GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN KENDERAAN PROJEK DAN PERALATAN PROJEK UNTUK PEMANTAUAN PROJEK MELALUI KONTRAK KERJA

Merujuk perkara 1.2 yang bermaksud :
Bagi perkhidmatan kenderaan projek, Agensi adalah hanya membuat perolehan perkhidmatan kenderaan projek dan bukannya membeli kenderaan baharu. Kerajaan adalah sekadar mendapatkan perkhidmatan kenderaan projek tersebut daripada pihak kontraktor sepanjang pelaksanaan projek. Oleh itu, sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa, kemudahan kenderaan projek yang disediakan oleh kontraktor adalah milik kontraktor dan hendaklah sentiasa di bawah kawalannya.
18,020 points 26 67 123
reshown by
...