search
Log In
22 votes
112 views
Terdapat perbezaan antara lukisan dan bill of quantity(BQ).

Contohnya dalam lukisan menyatakan skop kerja bumbung ialah jenis Roof Tiles. Sementara dalam BQ menyatakan bumbung jenis Metal Decks. Mana yang perlu kita ikut.BQ atau Lukisan?
in Contract Management 260 points 1 2 3

2 Answers

6 votes
Secara logiknya kita perlu mengikut apa yang terkandung dalam BQ kerana ia merupakan satu item yang telah diikat dengan kos pembinaan yang telah dikontrakkan, jika tidak ia akan menjadi satu perubahan kadar harga kontrak yang diperlukan kelulusan. Disamping itu kita harus juga mengkaji semula kesan beban “dead load” yang perlu ditanggung oleh kekuda bumbung kerana dalam lukisan telah dengan jelasnya menyatakan skop kerja bumbung adalah dari jenis “roof tiles” jika berbanding dengan kandungan dalam BQ yang menyatakan ia adalah dari jenis “metal decks”. Dalam konteks ini, sudah tentu sistem kekuda bumbung juga harus dikaji semula dan disediakan kos anggaran baru berasaskan kepada keperluan dengan kelulusan keputusan muktamad.
48,820 points 106 195 351
0
sekiranya roof tile diputuskan untuk digunakan dan menyebabkan tambahan kos.perlukah ianya diangkat utk kelulusan jawatankuasa vo atau cukup sekadar dibuat pelarasan harga kontrak
6 votes

Kontrak berasaskan  BQ ......perlu ikut BQ

JIKA kontrak berasaskan

......Lukisan dan spesifikasi ... perlu Ikut lukisan/spec

Mungkin QS boleh ulas lanjut

4,430 points 3 15 54
...