search
Log In
13 votes
16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
in Moveable Asset (Alih) 280 points 1 2 3

1 Answer

1 vote

Faedah Sistem ePerolehan Kepada Kerajaan :-

  • Menyediakan proses perolehan yang lebih efisyen dan efektif 
  • Boleh menilai prestasi pembekal, mengumpul statistik dan maklum balas untuk perancangan masa depan 
  • Kurangkan kos operasi dan masa pusingan 
  • Kesediaan maklumat mengenai produk dan harga terkini 
  • Menyediakan tenaga manusia yang lebih mahir dan berpengetahuan
  • Boleh mengesan pesanan dan status penghantaran secara automatik dan atas talian 
  • Telus dan Akauntabiliti 
  • Berantaramuka dengan sistem eSPKB untuk memeriksa bajet dan mengesahkan peruntukan bajet (eSPKB ialah sistem Pengurusan dan Kawalan Belanjawan yang dikendalikan oleh Jabatan Akauntan Negara)

Rujukan:
https://www.mampu.gov.my/ms/penerbitan-mampu/send/137-seminar-perkhidmatan-kerajaan-elektronik-negeri-sabah-tahun-2010/409-taklimat-sistem-eperolehan
 

3,500 points 4 14 37
...