search
Log In
15 votes
52 views
Saya ingin menghubungi Unit Forensic JKR bagi membincang tentang masalah2 "Concrete Corrosion" .
in Structure 220 points 1 1 3

2 Answers

6 votes
Sekadar memberi pandangan dan berkongsi.....
Sebenarnya "concrete corrosion" tidak akan berlaku berasaskan kepada jenis bahan pembinaannya.
Corrosion akan hanya terjadi pada reinforcement sesuatu struktur konkrit melalui tindakbalas chloride ingress atau carbonation. Ia juga berkemungkinan akan terjadi pada structural steel member yang tidak dibekalkan protective coating yang bersesuian.
49,130 points 107 197 356
5 votes
Bahagian Kejuruteraan Forensik Struktur adalah diletakkan di bawah Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur. Kedudukan pejabat adalah di Tingkat 4, Blok F, Ibupejabat JKR. Tuan boleh datang ke pejabat tersebut sekiranya pihak tuan inginkan penjelasan terperinci berkenaan masalah kekaratan tetulang di dalam konkrit ataupun mana-mana isu yang membabitkan kerosakan struktur.

Di antara pegawai yang boleh dihubungi adalah :

Ir. Azhari Shahruddin JAPK, Tel: 26107026

Ir Emmy Sherina Ismail Hashim, JAK, Tel: 26107492

En. Bernard Toides, JAK, Tel: 26108264
50,250 points 25 103 239
0
Terima kasih Tuan Pengarah.
...