search
Log In
12 votes
44 views

Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis frown .

in Moveable Asset (Alih) 8,810 points 11 21 46

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Pada pandangan saya, jumlah kenderaan jabatan perlu sama banyak dengan bilangan pemandu kenderaan semasa atas bagi memudahkan pemantauan, perjagaan, pergerakan setiap aset alih tersebut.

Faktor tersebut boleh digunapakai bagi menyokong keperluan pertambahan kenderaan jabatan sekiranya bilangan pemandu kenderaan melebihi jumlah kenderaan jabatan semasa.

Selain itu, justifikasi keperluan mendesak ke atas pembelian kenderaan jabatan tersebut. Sekiranya, pembelian kenderaan jabatan tidak dilaksanakan boleh menyebabkan jabatan sukar melaksanakan lawatan ke tapak yang memerlukan kelebihan (4x4) untuk kawasan yang berbukit dan sebagainya. Kesan sampingan mungkin menyebabkan lebihan pemandu kenderaan yang tiada tanggungjawab ke atas kenderaan dan memerlukan perjawatan pemandu ditarik balik.

Sekadar pandangan.
18,070 points 28 67 123
selected by
0
Terima kasih atas pandangan.
...