search
Log In
16 votes
66 views
Terdapat satu tapak yang akan membuat penambahbaikan lightning protection untuk bilik SDF (Telefon), salah satunya adalah tambah earth chamber, apakah ujian yang harus dibuat dan dilihat untuk penambahan earth chamber tersebut?Setahu saya, untuk ujian penebatan bagi bilik telekomunikasi adalah kurang daripada 5 ohm (LS-1) & kurang daripada 1 ohm dalam spesifikasi ICT.
in Lightning Protection 8,360 points 40 50 74

1 Answer

2 votes
Dalam spesifikasi L-S1 tidak dinyatakan nilai rintangan. Nilai 1 ohm juga tidak dinyatakan dalam mana-mana standard. Keperluan nilai 1 ohm hanyalah diminta oleh pihak Telekom.
12,710 points 11 24 91
0

Terima kasih atas perkongsian, Tn 

...