search
Log In
8 votes
18 views
in Assets & Facilities Management 3,400 points 2 12 26

1 Answer

2 votes
Dalam konteks pengurusan kontraktor AM/FM di malaysia, tiada lagi satu badan khas yang mempunyai bidang kuasa yang berkaitan. Walaubagaimanapun, CIDB wajar diberikan tanggungjawab untuk memikul tanggungjawab ini.
2,200 points 14 30
...