search
Log In
18 votes
62 views
Saya ingin bertanya, kemudahan/peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana atau PhD kebanyakkannya terbuka kepada pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P). Bagaimana pula kemudahan/peluang sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan (Penolong Jurutera) yang mempunyai Ijazah atau Sarjana untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi? Adakah kemudahan/peluang yang disediakan itu hanya terhad kepada kumpulan P&P sahaja? Sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan ini berminat untuk melanjutkan pelajaran, apakah syarat dan kelayakan yang diperlukan?
in Human Resource Management 370 points 2 2 6

1 Answer

0 votes

Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan boleh dirujuk di Laman Rasmi Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Capaian :-
http://esilav2.jpa.gov.my/

3,500 points 4 14 37
...