search
Log In
14 votes
28 views

Hotline aduan kenapa tidak kita wujudkan hotline aduan terus ke konsesi yang dilantik bagi aset-JKR? Jika kita lihat di sepanjang Lebuhraya Bertol, hotline aduan terus disalurkan kepada syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) seperti PLUS, AKLEH dan sebagainya. Amat jarang sekali aduan-aduan orang ramai dimajukan terus ke LLM. 

Jika dilihat senario ini, pada pandangan saya ada kebaikkannya hotline aduan terus disalurkan ke syarikat konsesi yang mana syarikat tersebut bukan sahaja akan menjaga nama dan imej syarikat bahkan akan cuba membuat penambahbaikan terhadap sistem aduan masing-masing. Lihat disepanjang Lebuhraya Utara Selatan, jika terdapat sebarang aduan, masyarakat akan terus melaporkan kepada PLUS dan bukannya kepada LLM dan jika berlaku sebarang permasalahan di lebuhraya tersebut, tidaklah LLM dipersalahkan seratus peratus. Senario ini berlaku sebaliknya di JKR, bila jalan berlubang JKR akan disalahkan sedangkan konsesi adalah bertanggungjawab untuk mengambil tindakan segera penampalan jalan berlubang tersebut.

Saya ingin mencadangkan agar semua aduan jalan terus menggunakan hotline konsesi dan tidak lagi hotline JKR. Dulu JKR sendiri menyelenggara jalan dan tiada konsesi ok lah tapi bila dah ada konsesi takkan masih lagi JKR yang terima aduan tersebut. Imej JKR harus dipelihara dan dipertingkatkan supaya tidak lagi disebut "Bila jalan berlubang, JKR tak buat kerja". Mengapa bila jalan berlubang di lebuhraya bertol, takda pula disebut " Bila Jalan berlubang LLM tak buat kerja." 

Apa yang JKR perlu buat adalah audit terhadap konsesi tersebut yang mana memang ianya dilakukan terhadap konsesi sedia ada cuma tanggungjawab terima aduan tidak lagi perlu ke JKR. Nama konsesi yang bertangungjawab perlu dihebahkan selalu kepada masyarakat agar masyarakat tahu konsesi mana yang bertanggungjawab terhadap kawasan mereka. Jika dibuat soal selidik kepada pengguna jalan raya saya yakin, tak ramai yang tahu konsesi  mana yang terlibat di daerah atau kawasan masing-masing. Apa yang akan keluar dari mulut mereka adalah " Salah JKR" sedangkan apakah benar salah JKR 100%?

Semoga apa yang saya cadangkan ini diambil perhatian dan diteliti. Jika ianya membawa kebaikan kepada JKR, kenapa tidak kita cuba buat perubahan ke arah lebih baik. Semoga JKR terus disanjung dan tidak dipandang rendah oleh mayarakat. 

in Fixed Asset (Tak Alih) 1,490 points 7 12 19

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Ia merupakan satu candangan yang baik.

Pada pandangan saya ada beberapa isu berikut yang mungkin boleh dijadikan sebagai subjek kajian yang perlu disemak oleh pihak JKR dahulu sebelum syor cadangan HOTLINE aduan itu dilaksanakan:-

 • Mungkin jenis aduan itu boleh dibahagikan kepada beberapa kategori seperti berikut.
  • Skop kerja rutin.
  • Skop kerja kecemasan.
  • Skop kerja penyenggaraan berkaitan dengan isu kebersihan.
  • Skop kerja berkaitan dengan keselesaan pengguna.
 • Skop kerja Penyenggaraan Rutin mengikut kontrak perlu diperjelaskan kepada orang awam terlebih dahulu demi memudahkan sasaran aduan mereka.
 • Jenis jalan dibawah seliaan konsesi.
 • Had sempadan senggara untuk setiap jalan.
 • Kaedah dan format yang terkadung dalam HOTLINE aduan demi memudahkan penggunaanya.
 • Syorkan setiap konsesi adakan Pasukan Tindakan Khas untuk tujuan ini.
 • Mungkin sudah tiba masa kita adakan Performance Base dari sudut kepuasan pelanggan.
 • Wujudkan System Star Rating terhadap keberkesanan penyelesaian aduan oleh konsesi.
49,160 points 107 197 357
selected by
...