search
Log In
15 votes
42 views
in Technical & Contract Admin 230 points 1 1 3

1 Answer

4 votes

Di dalam Garis Panduan Penjadualan Projek JKR peralatan sistem mekanikal boleh dikategorikan sebagai Long Lead Item  (LLI). Pembekalan LLI melibatkan beberapa proses yang telah ditetapkan, dan setiap proses mempunyai pedahulu (predecessor) masing-masing. Antara pendahulu kepada penghantaran peralatan ke tapak adalah storage dan penyiapan kerja berkaitan seperti kerja struktur (e.g.plinth.) Justeru peralatan hanya boleh dibekalkan ke tapak apabila kerja struktur berkenaan dan storage telah siap. Jika ini dipatuhi tidak akan berlaku front-loading.

1,270 points 3 20 1 flag
...