search
Log In
14 votes
103 views
Adakah spesifikasi L-S1 hingga L-S20 di JPedia sumber rujukan terbaik kepada Jurutera Elektrik di JKR?
in Technical & Contract Admin 5,460 points 4 8 11
retagged by

3 Answers

6 votes
 
Best answer
Ya. Sehingga kini spesifikasi yang disimpan di dalam Jpedia merupakan spesifikasi yang terkini dan setiap perubahan dokumen berkenaan dikemaskini dari semasa ke semasa.

Platform ini juga membantu pegawai yang berada di luar kawasan untuk memuat turun dokumen spesifikasi untuk rujukan yang boleh dibawa bersama(mobile).
27,320 points 38 98 203
selected by
2

terima kasih tuan Ir. Khudri laugh

8 votes
Spesifikasi yang ada terkini menjadi rujukan utama di JKR. Namun masih lagi terdapat beberapa spesifikasi yang perlu dikemaskini dan disemak semula agar selari dengan standard MS IEC dan IEC.
940 points 2 5 13
2 votes
L-S1 dan seterusnya hanyalah sebahagian sahaja rujukan. Rujukan yang lain adalah Peraturan Elektrik, Standards dan buku-buku kejuruteraan.
12,670 points 11 24 90
...