search
Log In
14 votes
46 views
Bolehkah diwujudkan elaun kasut kepada kakitangan yang menjalankan kerja di site kerana tidak semua staff dibekalkan kasut safety.Sebagai contoh jika melakukan pemeriksaan di kawasan sisa bangunan yang terbakar.Risiko kecederaan terpijak paku mungkin tinggi kerana cuma memakai kasut biasa ketika melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan yang terjejas..
in Human Resource Management 530 points 3 4 5

1 Answer

7 votes
Penyediaan kemudahan elaun pakaian seragam perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seperti berikut :

1) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1990 (Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam)

2) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1995 (Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam)

3) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1995 (Peraturan mengenai pembekalan pakaian seragam bagi kakitangan pejabat)

4) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011 (Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam)

5) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2014 (Bantuan Upah Jahit)

6) 1PP WP 2.3 Peraturan Bekalan Pakaian Seragam Serta Kemudahan dan Kadar Bekalan Kasut Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
18,020 points 26 67 123
edited by
0
Terima kasih atas perkongsian tuan.
...