search
Log In
14 votes
80 views

Sedia maklum, pelaksanaan pusingan tugas perlu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 (Panduan Pertukaran Pegawai Awam) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat).

Apakah bidang atau tugas kritikal yang wajib dibuat pusingan kerja supaya dilihat mematuhi integriti?

in Human Resource Management 18,070 points 28 67 123

3 Answers

5 votes
Wajib dibuat pusingan kerja bagi mencegah dan mengawal aktiviti tidak sihat.
2,440 points 5 20 31
4 votes
Pada pedapat saya bidang yang berkaitan dengan pengurusan tender, penjualan tender, bidang yang melibatkan urusan kaunter kewangan dan juga bidang-bidang yang berkaitan sebutharga.
49,160 points 9 23 57
2 votes
Pegawai yang bertugas di bahagian/cawangan/unit yang mengendalikan bidang yang ada kaitan dengan perolehan dan tatacara kewangan. Pandangan saya sahaja.
2,750 points 2 7 24
...