search
Log In
8 votes
54 views
Perlu atau tidak Penolong Jurutera terumatanya di daerah tukarkan setiap 5-8 tahun?
in Human Resource Management 780 points 2 5

1 Answer

2 votes
Merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan serta merta atas faktor:

1. Jika terlalu lama di sesuatu daerah boleh membina empayar dan membuat sesuatu berdasarkan kepentingan peribadi;

2. Semangat kerja akan sama sahaja atau menurun kerana tiada suasana kerja baharu;

3. Memberikan imej baharu kepada jabatan kerana tindakan membuat pertukaran mampu mengawal tohmahan orang awam.

4. Memebrikan pendedahan dan pengalaman baharu kepada pegawai yang bertukar.
2,440 points 5 20 31
...