search
Log In
6 votes
34 views

Pernahkan perbincangan antara HOPT, HODT dan pasukan projek dilaksanakan terhadap Laporan Pemeriksaan Kriteria Penerimaan Projek Jalan Siap Bagi Pengurusan Penyenggaraan berasaskan kepada Perkeliling KPKR Bil. 3/2009 dikaji supaya jenis kecacatan dan ketidakpematuhan yang ditemui dan dikenalpasti itu dapat dirumuskan demi menjadi satu lesson learned yang membolehkan kualiti projek pembinaan jalan dipertingkatkan?

in Integration Management 48,820 points 106 195 351

1 Answer

3 votes
Setuju sangat supaya ianya dibincangkan agar dapat dijadikan satu dokumen Lesson Learnt kerana saya pasti pihak auditor telah banyak mendokumenkan Laporan Pemeriksaan dan analisis dan pengesyoran untuk penambahbaikan terhadap pelaksanaan projek jalan dapat ditambahbaik dari semasa ke semasa.

Saya berpendapat agar ianya menjadi salah satu bengkel tahunan di dalam peringkat Cawangan Jalan.
21,080 points 15 51 133
0
Pada pandangan saya, demi memudahkan proses perbincangan kecacatan, masalah dan ketidak permatuhan perlu diagihkan jenisnya mengikut kedudukan komen Jalan dan struktur yang ada. Disamping itu perlu ada pemisahan isu-isu antara pembinaan dan rekabentuk supaya segala permasalahan dan penyelesaian dapat diacukan kepada pihak yang bersesuian.
...