search
Log In
16 votes
70 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
in Value Management 1,200 points 8 10 16

2 Answers

4 votes

Sekadar memberi pandangan.....

Kita akan bermanfaat melalui Value Engineering (VE) dengan syarat bahawa kita telah terlebih awalnya menentukan ciri-ciri dan kaedah yang bersesuian untuk dijadikan ia sebagai satu rujukan untuk membuat penilaian terhadap keberkesanan produk atau hasil itu untuk berfungsi mengikut bidang dengan berpandukan kepada pulangan kos berbanding dengan output. Maka adalah wajarnya ciri-ciri VE itu ditentukan sebelum penentuan untuk menilai itu dilaksanakan.

49,800 points 107 197 359
2 votes
VE bertujuan memastikan projek yg dilaksanakan is value for money. Walaupun VA telah dilaksanakan, bg tujuan yg sama tetapi ia bertyjuan memastikan projekyg hendak diwujudkan memberi value for money dari peringkat awal lagi, yakni pewujudan projek.
Manakala VE pula adalah bagi memastikan projek yg di dm proses pelaksanaan projek tidak lari daripada penilaian yg telah dibuat semasa pewujudan projek disamping memastikan projek yg bakal dibina berfungsi sebaiknya berdasarkan matlamat utama projek itu diwujudkan.

Pelaksanaan VE tidak boleh dilaksanakan oleh pasukan projek sebaliknya ia hendaklah dilaksanakan oleh pasukan lain yang tidak ada kepentingan ke atas projek tersebut agar bias tidak berlaku.
3,670 points 3 16 43
...