search
Log In
15 votes
43 views
Apakah langkah terbaik yang boleh diambil untuk memastikan semua Arkitek menerapkan sebaiknya amalan rekabentuk hijau?
in Sustainable Architecture 310 points 1 2 3

3 Answers

6 votes
semua projek disyaratkan perlu pakai phJKR.
320 points 1 2
5 votes
Pada pendapat saya untuk mencapai objektif ini, kesedaran tentang kepentingan amalan reka bentuk hijau perlu dilaksanakan secara berterusan dan penghargaan perlu diberikan kepada reka bentuk yang mencapai objektif ini.
35,060 points 16 58 148
3 votes
Terapkan pendekatan Integrated Design Process yang merangkumi semua disiplin.
4,460 points 2 12 30
...