search
Log In
14 votes
49 views
in Project Management 9,200 points 17 35 86

3 Answers

5 votes
 
Best answer
Antaranya:

1. Faham tentang masalah projek tersebut.

2. Komited.

3. Faham tentang implikasi tentang kelewatan membuat keputusan. (senaraikan)

4. Penurunan kuasa

5. Kerja berpasukan.
2,230 points 4 7 15
selected by
Boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai Penurunan Kuasa?
0
Apa itu penurunan kuasa?
0
Sekiranya "key person" tidak dapat membuat keputusan disebabkan beliau tidak dapat menghadiri mesyuarat tersebut, beliau hendaklah memberi sokongan penuh kepada wakil/pengganti beliau dan tidak mempertikaikan keputusan yang telah dibuat.

Sekiranya beliau mempunyai keputusan yang lebih baik/ tepat, bincang semula dengan wakil/pengganti beliau.
2 votes
1. Orang yg dipilih dan diberi kuasa untuk membuat keputusan mestilah kompeten. 2. Mesti ada follow up dan desakan dari pihak yg memerlukan keputusan
7,290 points 15 33 66
1 vote
1) Memastikan ahli mesyuarat yang hadir merupakan pegawai yang kompeten dan merupayai menyampaikan idea-idea bernas dan pengerusi adalah pegawai yang mempunyai kuasa membuat keputusan tanpa perlu merujuk pegawai lain di luar mesyuarat

2) Menyenaraikan semua kemungkinan yang mungkin berlaku supaya dapat dibincang dalam mesyuarat dengan menyeluruh.

3) Memastikan urusetia/setiausaha yang dilantik dalam mesyuarat mampu menguruskan perjalananan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat dengan cekap dan teratur.

4) Menyenaraikan pegawai bertanggungjawab secara sistematik supaya penyampaian sebarang arahan/keputusan dapat dituju kepada pegawai yang sepatutnya.
18,070 points 28 67 123
...