search
Log In
9 votes
38 views
in BIM 210 points 1 3

1 Answer

2 votes
Kebanyakan PC lama adalah tidak ‘compatible’ dengan pelaksanaan BIM kerana faktor keperluan perisian BIM yang digunakan.

Pihak ICT (BTM) sentiasa mengangkat permohonan PC baru yang ‘compatible’ BIM setiap tahun dan ianya dilaksanakan secara berterusan sehingga semua PC diperolehi.

PC lama pula sekiranya masih belum boleh dilupuskan (sehingga 7thn), ianya boleh diberi kepada pegawai yang tiada PC/pertukaran PC yang lama/PC yang rosak.
22,140 points 15 52 134
...