search
Log In
16 votes
23 views
in Building Conservation 260 points 1 1 2

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Komuniti secara amnya perlu ada sifat menghayati nilai sejarah di dalam sebuah bangunan. Tanpa nilai ini, setiap bangunan lama dianggap sebagai bangunan usang yang perlu diganti dengan bangunan baru yang lebih cantik dan moden.

Jika dilihat kepada bandar-bandar di seluruh dunia, kita dapati bahawa kawasan bangunan lama tidak dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru, Sebaliknya, ianya diperbaiki dengan baik dan dijadikan kawasan pelancungan yang menarik ataupun dijadikan kawasan pejabat. Contohnya, di Madrid, Barcelona, Montreal, Quebec City, Seoul, Rome, Florence, Singapore dan lain-lain bandar diseluruh dunia.
50,680 points 25 104 239
selected by
3 votes
Mungkin Malaysia boleh ikut cara yang dibuat di UK; buat survey atau polling di kalangan orang awam untuk pilih bangunan yang dipulihara daripada senarai yang telah dipersetujui bersama agensi berkaitan.

Satu cara lagi ialah memelihara facade seperti beberapa bangunan di tepi jalan Tunku Abdul Rahman.
4,720 points 3 13 32
...