search
Log In
12 votes
82 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
in BIM 680 points 4 5 8

2 Answers

4 votes
Saya difahamkan semua projek PAP semuanya akan dimodelkan secara BIM tetapi secara berperingkat. Penyelaras BIM-PAP adalah Cawangan Arkitek (En. Aidzil) dan Unit BIM memberi khidmat nasihat teknikal dalam pelaksanaan BIM-PAP tersebut.
24,390 points 15 54 143
4 votes
Setakat ini sudah ada 33 reka bentuk BIM-PAP telah dan sedang dilaksanakan oleh Cawangan Arkitek.
35,800 points 16 62 153
...