search
Log In
9 votes
19 views
in Architectural Multimedia 350 points 1 3 5

1 Answer

3 votes
Pada pandangan saya, ianya tidak ada masalah sekiranya beberapa faktor diambil kira. Tujuan utama pelaksanaan PAP adalah untuk mempercepatkan proses penyediaan rekabentuk, lebih-lebih lagi untu HODT yang berada dihujung proses rekabentuk, eg rekabentuk struktur. Perlu ditekankan bahawa sesuatu pindaan yang kecil ke atas layout boleh menyebabkan kepada pindaan yang berganda kepada lukisan struktur. Sehubungan dengan itu, sekiranya penerapan identiti perlu dilaksanakan ke atas bangunan PAP, adalah dicadangkan ia nya hanya melibatkan facade treatment sahaja tanpa menggangu kedudukan komponen styruktur sediada.

Dengan adanya arkitek yang berwibawa di JKR ini, saya rasa, ianya tidak menjadi masalah utk melaksana perkara ini.
50,250 points 25 103 239
...