search
Log In
14 votes
27 views
in Human Resource Management 640 points 2 5 8

1 Answer

0 votes
TNA adalah fail yang diwujudkan bagi tujuan salinan rujukan atau sebagai salinan hardcopy. Walaupun kita sudah ada CI yang semua sedia maklum melalui on-line, tetapi tiada rekod berbentuk hardcopy yang boleh kita rujuk jika kita perlu melihat kembali jumlah kursus dan juga kursus apa yang perlu kita hadiri.

TNA ini sangat penting sebenarnya walaupon nampak ianya menyusahkan. Kita sebenarnya boleh menggunakan pelbagai kaedah dan cara untuk merekodkan kompetensi kita. Cuma dengan adanya TNA ianya lebih sistematik dan teratur mengikut subjek serta kandungan mengikut kompetensi.

TNA tidak perlu diisi sepanjang masa, ianya dikemaskini hanya sebanyak 2 kali dalam setahun.
49,160 points 9 23 57
...