search
Log In
13 votes
82 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 400 points 1 2 4

2 Answers

6 votes
Bagi bumbung rata, perlu pastikan bahawa setiap lapisan kalis air yang lama dibuka dan permukaan dibersihkan. Setiap keretakan kepada papak yang menunjukkan kebocoran perlu diperbaiki terlebih dahulu dengan kaedah yang betul. Kaedah dengan hanya menampal campuran simen tidak boleh digunakan. Sebaiknya perlu menggunakan kaedah suntikan epoxy.

Kalis air yang perlu digunakan perlulah sistem yang lengkap. Penggunaan rolled membrane dengan sambungan yang dibuat dengan heat treatment adalah disyorkan. Pastikan syarikat memberikan jaminan kepada sistem yang dipasang.

Penggunaan membrane secara sapu adalah tidak digalakkan terutama apabila ianya melibatkan keluasan yang besar. Mutu kerja adalah terlalu bergantung dengan applicator dan kemungkinan berlaku kerja yang tidak konsisten adalah besar.
50,680 points 25 104 239
4 votes

Sebelum kita mengesyorkan apa-apa cadangan untuk mengatasi masalah kebocoran pada bumbung rata beberapa isu dan perkara berikut harus dikajitindak:-

 1. Pemeriksaan rapi harus dilaksanakan untuk mengenalpasti jenis bahan pembinaan dan punca kejadian kebocoran tersebut.
 2. Lokasi dan kedudukan kebocoran.
 3. Tahap dan keluasan kebocoran telah ditentukan.
 4. Rekod sejarah kejadian dan kaedah pembaikan lampau yang pernah dilaksanakan.

Berikut adalah beberapa jenis dan punca kejadian kebocoran bumbung rata yang boleh dijadikan rujukan dan semakan sebelum mengesyorkan kaedah pembaikan:-

 1. Kebocoran yang diakibatkan oleh pemasangan sistem utiliti yang kurang kemas.
 2. Kebocoran yang diakibatkan oleh kualiti penyambung pembinaan (cold joint) yang kurang kemas diperingkat awal yang tidak dibaiki.
 3. Kualiti konkrit bunbung rata berkeadaan porous.
 4. Tidak dibekalkan lapisan kalis air selepas pembinaan bumbung rata.
 5. Terdapat kesan kererakan akibat impak shrinkage atau tegangan yang tidak dibaiki.

Beberapa jenis dan kaedah pembaikan seperti berikut boleh dijadikan rujukan dan aplikasi untuk mengatasi kesan kebocoran bumbung rata dengan berasakan kepada jenis dan punca kejadian seperti tersebut di atas:-

 1. Semak dan gantikan sistem penyambungan utiliti telah bocor.
 2. Membaiki segala kecacatan pembinaan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dengan shrinkage compensated cementitious grout atau mortar.
 3. Membina satu lapisan overlay water proofing screed di atas bumbung rata  sediada yang porous.
 4. Membekalkan dan melapiskan bumbung rata tersebut dengan satu lapisan water proofing screed
49,800 points 107 197 359
...