search
Log In
14 votes
40 views
Lampiran G yang dikeluarkan dr Sistem Latihan CREaTE bagi latihan ( JKR.PK (P).09) tak sama dengan lampiran G SPB keluaran 05. Kalau audit dalaman dan audit sirim, lampiran mana yang boleh diguna pakai ? atau kedua-duanya boleh digunakan.
in Human Resource Management 290 points 2 2 3

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Lampiran G (Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus) yang dijana melalui Sistem MyLatihan CREaTE adalah sama dengan Lampiran G dalam SPB keluaran 05.

Selain dari Lampiran G, CREaTE ada menyediakan Borang Maklumbalas Penilaian Kursus (BKPAK-01) secara manual. Tujuan borang ini adalah untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai pengendalian kursus.
1,270 points 3 20
selected by
...