search
Log In
22 votes
110 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
in Procurement Management 310 points 1 2 4

2 Answers

5 votes
Boleh apa salahnya sebab statement dlm kontrak sebut S.O. atau wakil2nya...means hopt tu pun consider 'wakil2nya'.
5,730 points 4 18 57
1 vote
Keutamaan akan di beri pada SO dan wakilnya , dan JKuasa selalunya ada data yang memaklumkan jumlah kenderaan yang berada di setiap lokasi SO/Wakil SO dan selalunya agihan yang wajar akan di buat. Ada kalanya projek yang ada kenderaan dalam kontrak, terapi di agih kepada HOPT/HODT atas dasar agihan yang adil.
3,440 points 4 17 46
...