search
Log In
11 votes
37 views
Apakah Peranan dan Tanggungjawab (RnR) Penolong Jurutera JA29 ?

Adakah RnR Penolong Jurutera JA29 berlainan dari setiap negeri?

Dimanakah rujukan RnR Penolong Jurutera JA29 boleh didapati?
in Integration Management 670 points 3 7 15
edited by

1 Answer

6 votes
Tuan,

JKR Malaysia ada mengeluarkan Buku Panduan Penghuraian Kerja Skim Perkhidmatan Kejuruteraan Bagi Kumpulan Pelaksana JA29 -  JA38 bilangan JKR 20700-0270-17 yang dikeluarkan oleh CDPK.

Dokumen ini boleh dirujuk untuk dijadikan asas panduan bagi menyediakan Fail Meja, Sasaran Kerja Tahunan serta menjelaskan tugas dan tanggungjawab seorang penolong jurutera bagi semua disiplin.
12,290 points 10 36 85
...