search
Log In
15 votes
120 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Pegawai Penguasa (SO) sekiranya pihak kontraktor masih gagal menyerahkan Penjadualan Program Kerja (CPM) (untuk 3 bulan pertama) setelah 14 hari dari tarikh terima SST?

Sekiranya surat peringatan telah dikeluarkan, apakah tindakan lain yang boleh diambil terhadap pihak kontraktor berdasarkan kontrak?
in Contract Administration 670 points 3 7 15

2 Answers

5 votes
Pendapat saya, isu ini telah lama berlaku tetapi tiada langkah mitigasi yang terbukti berkesan boleh dilaksanakan untuk mengelakkan isu ini.

Cadangan saya ialah CPAB boleh menyediakan senarai nama Scheduler yang kompeten dan berdaftar dgn JKR supaya pihak kontraktor tidak menggunakan alasan tidak menjumpai Scheduler yang kompeten/ scheduler yg tidak kompeten dgn Work Program yang tidak berkualiti.

Kes yg sama untuk sistem RSA dimana JKR ada senarai Certified RSA yang berdaftar. Cadangan lain ialah kontraktor perlu menghantar Preliminary Work Program sebelum SST ditandatangan.
6,820 points 14 38 100
0
Terima kasih atas perkongsian, Tn.
4 votes

Secara kontraktualnya, Pegawai Penguasa (PP) atau Wakil Pegawai Penguasa (WPP) dipertanggungjawab meluluskan Penjadualan Program Kerja (CPM). CPAB lebih kepada menyediakan senarai semak (checklist) dan menyemak CPM tersebut tetapi diingatkan bahawa kuasa CPAB tiada dinyatakan dalam kontrak untuk meluluskan CPM.

Sepatutnya perancangan CPM ini diambilkira atau dikenalpasti semasa peringkat perancangan dan rekabentuk lagi. Bagaimana sebenarnya tempoh kontrak ditentukan oleh HOPT/HODT? Apakah HOPT/HODT telah menyediakan CPM awalan atau hanya menganggarkan (assumption) tempoh kontrak? Inilah persoalan yang perlu diperjelaskan oleh HOPT/HODT.

So, we must work together...together we deliver....

3,120 points 17 31 54
...