search
Log In
7 votes
55 views
in Stakeholders Management 2,480 points 9 18 31

4 Answers

3 votes

ada lagi faktor penting iaitu:

  • Kualiti kepimpinan JKR yang berdaya maju.
  • Proses kerja yang cekap dan berkesan.
  • Amalan & sikap kakitangan yang positif.
6,610 points 22 55 80
3 votes
Kompetensi meliputi kemahiran (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude). Oleh yang demikian, pengurusan masa dan penetapan keutamaan adalah merangkumi dalam elemen sikap seseorang. Paling penting bagaimanakah untuk membina sikap yang terpuji? Sekiranya seseorang itu mempunyai sikap yang elok maka secara tidak langusng kemahiran dan pengetahuan akan turut serta. Juga persaolan mengenai pengurusan masa dan penetapan keutaamaan. Sepertimana yang kita maklum dalam konsep House of Gemba Mangement adalah Muda (Waste) Elemination. Konsep ini menekankan pembuangan semua elemen yang buruk. Konsep Gemba juga menekankan kepada 'team work' dan 'self discipline'. MU konsep dalam Gemba menerangkan mengenai MUDA (waste) MURA (irrregularity) dan MURI (difficulty). Ketiga-tiga ini bertujuang menghapuskan pembaziran tenaga kerja, teknik, kaedah, masa, fasiliti, peralatan, bahan, kuantiti produk, inventori, tempat dan cara berfikir. Agama Islam juga ditekan dengan konsep 'Demi Masa'. Sekiranya seseroang tidak menghormati masa maka dia akan berada dalam kerugian. Kecuali orang sabar dan benar. Kedua-dua ini merangkumi dua persoalan iaitu pengurusan masa dan penetapan keutamaan.
2,440 points 5 20 31
3 votes

 

                 SETUJU!!!!!!!!!!!!

 

itulah pandangan saya

(اللهمّ يسر و لا تعسر)

cool

 

 

14,930 points 12 52 137
2 votes
Yang terpenting adalah setiap diri kita bersedia untuk terus berusaha menjalankan semua proses kerja deliverable projek yang berjaya dengan kualiti, tempoh masa dan kos yang ditetapkan disamping meningkatkan skill dan pengetahuan untuk lebih meningkatkan jati diri dan akhir sekali jangan duduk diam. Just do it.
42,830 points 28 108 208
...