search
Log In
13 votes
31 views

Sebagaimana yang kita dimaklumkan bahawa JKR akan mengadakan Mesyuarat Jurutera Awam (MJA) Jkr Malaysia setiap tahun dengan tujuan menyalurkan matlamat dan kehendak arah JKR serta ia jua merupakan platform yang akan memberi peluang untuk Jurutera muda manyalurkan pandangan dan berinteraksi dengan pihak atasan. Tahun ini mesyuarat itu telah dijalankan di Perak.

Apakah JKR juga akan mengadakan satu platform seperti Mesyuarat Juruteraa Awam (MJA) yang sama khas untuk kumpulan perlaksana dalam bidang kejuruteraan awam supaya mereka juga diberi peluang untuk perkongsian pengalaman, penyumbangan idea dan luahan pandangan dalam kumpulan bidang ini supaya tahap dan kualiti kerja adalah seragam serta berada diparas yang optimum dan seiring dengan kehendak arah JKR dan industry pembinaan?

in Stakeholders Management 49,170 points 107 197 357

1 Answer

5 votes
Setuju diadakan forum bagi kumpulan pelaksana Penolong Jurutera Awam seperti mana yang dilaksanakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik.
12,190 points 10 35 83
...