search
Log In
14 votes
108 views
in Human Resource Management 5,860 points 12 25 36

1 Answer

3 votes
Sedia maklum, urusan pertukaran berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 Panduan Pertukaran Pegawai Awam.

Lazimnya, pegawai ditukarkan atas arahan Ketua Jabatan kerana melibatkan kepentingan perkhidmatan atau atas permohonan pegawai itu sendiri.
18,050 points 26 67 123
...