search
Log In
13 votes
93 views

What if the contractor proceeds with the concreting works and compression test for the test cube passed after 28 days?

in Quality Management 49,180 points 107 197 357

2 Answers

7 votes
 
Best answer
Berpandukan kepada Spesifikasi Piawai Bangunan 2014, jika slump di tapak (ujian identiti) gagal, maka pada dasarnya batch concrete tersebut tidak boleh digunakan di tapak. Berpandukan kepada spesifikasi ini, pihak Kontraktor (Supplier) perlu melaksanakan ujian Conformity di tapak dan kriteria kelulusan adalah berlainan dari kriteria kelulusan ujian identiti. Semak keputusan slump ujian conformity dan dibandingkan dengan slump ujian identity. Sekiranya berbeza, kemungkinan besar bekalan konkrit yang dihantar ditapak telah tercemar.

Apabila ujian kiub pula lulus pada hari ke 28, ianya sepatutnya akan menimbukan keraguan ke atas campuran konkrit yang digunakan pada struktur. Ujian tambahan perlu dilaksanakan oleh SO utk mengesahkan kekuatan konkrit tersebut.
50,340 points 25 104 239
selected by
2 votes

PD/SO boleh meminta ujian Windsor Probe Test atau ujian-ujian lain dilaksanakan sekiranya ujian yang dilaksanakan meragukan untuk mengesahkan konkrit tersebut

3,930 points 3 22 54
edited by
...