search
Log In
17 votes
71 views
Pihak pelanggan telah menyerahkan satu projek kepada JKR untuk dilaksanakan, namun begitu disebabkan beberapa isu kontraktor telah ditamatkan perkhidmatan oleh S.O. Sebelum kontrak tersebut ditamatkan, bayaran pendahuluan hanya dapat dituntut sebanyak RM 1.2 juta dan berbaki RM 1.9 juta. Walau bagaimanapun pihak kontraktor telah berjaya memenangi kes di dalam mahkamah dan kos mahkamah RM 76k telah dituntut, pihak pelanggan *terbayar* kos tersebut disebabkan oleh surat dari JKR tanpa merujuk terlebih dahulu kepada PUU agensi pelanggan.

Soalan saya;

1. Adakah kos mahkamah tersebut dibawah tanggungan JKR atau agensi pelanggan?
2. JKR didapati telah menamatkan kontrak tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan, adakah tindakan bayaran balik kos mahkamah oleh agensi pelanggan dituntut ke atas pegawai tersebut atau Jabatan?

3. Agensi pelanggan menuntut bayaran RM 1.9 juta yang masih belum recoup oleh pihak kontraktor, adakah tindakan jabatan dari segi isu ini?
in Project Management 12,310 points 10 36 85

1 Answer

2 votes
Pihak tuan boleh rujuk Unit Penswastaan, LLM, Litigasi dan lain-lain Perundangan, Kementerian Kerja Raya, Puan Nur Aqilah Binti Ishak, Peguam Persekutuan di talian 03-2771 5012.
18,070 points 28 67 123
...