search
Log In
10 votes
43 views

Bilakah pewartaan had laju di jalan persekutuan akan dilaksanakan di tapak setelah sesebuah projek pembinaan jalan itu telah siap?

Adakah perwartaan had laju itu akan dilaksanakan dengan berpandukan sepenuhnya kepada kehendak rekabentuk mengikut kesesuian lokasi sejurus CPC dikelurakan oleh PD atau dimuktamadkan selepas perlaksanaan road safety audit stage 5?

in Road 49,180 points 107 197 357

1 Answer

3 votes
 
Best answer

Saya menjawab bagi soalan mengenai RSA Stage 5.

Pelaksanaan RSA semasa di dalam peringkat pembinaan melibatkan 3 bahagian peringkat 4, walau bagaimanapun ianya hanya terhad kepada perincian yang terdapat di dalam BQ kontrak dan juga kaedah pembinaan iaitu konvesional.

RSA Peringkat 4 dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu, 

Part 1 - dilaksanakan oleh Auditor selepas lukisan pembinaan diterima dan pelan pengurusan trafik dikemukakan oleh pihak kontraktor.

Part 2 - Audit dilaksanakan dimana kemajuan ditapak mencapai 50% ke atas pematuhan dan pelaksanaan pelan pengurusan trafik

Part 3 - dilaksanakan sebelum jalan tersebut dibuka kepada orang awam dan dibuat pada waktu siang dan malam. Pada pandangan saya, audit ini perlu dilaksanakan sebelum CPC dikeluarkan oleh SO bagi memastikan tiada pertambahan kos akibat dari ketidakpatuhan kepada saranan auditor dari segi keselamatan yang akan memberikan impak yang besar sekiranya tidak dilaksanakan. Audit ini tidak bertujuan untuk menyemak had laju dimana audit rekabentuk mengenai had laju telah dilaksanakan semasa peringkat 1 - 3.

RSA Stage 5 amat sukar dilaksanakan bagi projek konvesional kerana audit ini dilaksanakan selepas CPC dikeluarkan dan kontrak dikira telah masuk fasa penyerahan. 

Harap dapat menjawab sedikit sebanyak.

12,310 points 10 36 85
selected by
...