search
Log In
12 votes
28 views
Apakah kriteria yang diperlukan bagi perlantikan seorang Duta Inovasi? Adakah boleh dilantik secara dalaman oleh sesebuah Jabatan? Bolehkah dilantik tanpa perlu menghadiri kursus Ge-novasi? Berapakah anggaran umur bagi duta inovasi?
in Project Management 5,980 points 12 25 37

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Duta Inovasi Cawanganselalunya disyorkan oleh Ketua Unit/Ketua Bahagian dimana ia dilantik secara dalaman.

Duta Inovasi boleh dilantik tanpa menghadiri kursus Ge-novasi.. Dan selalunya Jabatan yang akan menghantar peserta dari kalangan Duta inovasi di cawangan untuk hadir kursus Ge-novasi.. Kursus dalaman inovasi juga ada dijalankan.

Tiada had umur bagi duta inovasi.. Dan inovasi jugak boleh dibuat untuk diaplikasikan bagi melancarkan kerja seharian tanpa menghadkan umur pengguna..
27,320 points 38 98 203
selected by
0

Terima kasih atas perkongsian, Tn 

0
Terima kasih atas makluman pihak tuan.
...