search
Log In
15 votes
139 views
Apakah peranan SPB dalam pengurusan projek? Bolehkah projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB?
in Quality Management 340 points 1 2 4
0
Dicadangkan SPB ini ditambahbaik dimana borang-borang pengawasan projek di asingkan mengikut D&B dan konversional. Perkara ini dapat mengelakkan kekeliruan di kalangan pegawai di tapak untuk menggunakan borang-borang tersebut.

3 Answers

5 votes

Projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB. Namun, adalah lebih baik SPB digunapakai dan dijadikan rujukan oleh semua staf JKR yang terlibat dengan penyeliaan projek. Tujuan SPB itu sendiri bagus. Untuk menyeragamkan semua prosedur dan format yang diamalkan dalam SPK, SPAS, SPKKP dan SPT agar lebih sistematik dan seragam

3,930 points 3 22 54
3 votes
Dengan proses kerja yang seragam di dalam SPB, diharap akan menjamin kualiti yang terbaik & seragam kepada mana-mana produk & perkhidmatan walaupun dilaksana oleh JKR di tempat yang berbeza..
1,170 points 3 9 12
0

Terima kasih atas perkongsian, Pn 

2 votes
Projek masih boleh diilaksanakan tanpa menggunakan sebarang dokumen, Walaubagaimana tujuan SPB adalah untuk memastikan keseragaman prosedur dan kaedah melaksanakan sesuatu proses. Dengan cara ini, sebarang kekurangan atau kerosakan akan dapat dielakkan dan pengeluaran produk adalah konsisten dari segi kualiti.
50,250 points 25 104 239
0

Terima kasih atas perkongsian, Tn 

...