search
Log In
25 votes
86 views
Adakah arkitek bersedia utk merekabentuk bangunan tahan gempa dengan mengambil kira keperluan MS EN 1998-1
in Structure 50,680 points 25 104 239

2 Answers

4 votes
Satu soalan yang amat bagus dan penting demi menjamin integriti struktur bangunan adalah tercapai dalam apa juapun keadaan.

Pada pandangan kesemua struktur termasuk juga jambatan, jejantas, jejambat dan empangan harus adakan perancangan mitigasi yang sewajarnya untuk menghadapi kesan gempa bumi, walaupun Malaysia berada diluar Earthquake atau Seismic Belt.
49,800 points 107 197 357
3 votes
Sehingga kini, saya difahamkan pihak arkitek hanya mematuhi rekabentuk yang digariskan didalam UBBL, EPU dan mematuhi keperluan Bomba memandangkan tiada lagi penguatkuasaan atau arahan pematuhan terhadap MS EN 1998-1.
430 points 2 3 8
0
UBBL yang terkini mensyaratkan penggunaan MS EN yang terkini termasuk MS EN 1998. Pada masa kini difahamkan terdapat 3 negeri yang telah mewartakan penggunaan UBBL yg baru. So, by right penggunaan MS EN 1998 adalah diperlukan.

Lagipun sebagai jabatan teknikal terunggul, adalah menjadi tanggung-jawab kita sebagai pegawai teknikal menggunakan dan mengamalkan setiap Standard Malaysia yang telah dikeluarkan sebagai menggalakan industri menggunakan Standard. Tidak perlulah JKR menunggu arahan baru nak guna. Standard Malaysia ini dibangunkan untuk memastikan keselamatan pengguna dan rakyat seca amnya.
...