search
Log In
13 votes
26 views
Dalam perancangan bandar,apakah faktor yang perlu diperkasakan untuk menaikkan populasi bandar??
in Project Management 1,200 points 8 10 16

2 Answers

1 vote
Jaringan pengangkutan awam yang efisyien.
160 points 1
3 votes

Ada beberapa isu dan perancangan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu:-

  • Syor cadangan rangkaian jalan yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahawa jalinan ke kampung berhampiran perlu dimasukkan kedalam blue print pembangunan.
  • Perancangan kemudahan pengangkutan awam perlu dipertingkatkan.
  • Peluang pekerjaan setempat dengan penyediaan pembinaan industri yang berasaskan produk setempat perlu dipertingkatkan.
  • Kemudahan asas fasiliti seperti berkalan air, letrik dan talikomunasi yang sempurna.
  • Rancangan lokasi pejabat kerajaan, mejilis dan sekolah perlu disusunkan dengan teratur.
49,800 points 107 197 357
...