search
Log In
11 votes
44 views
Setiap pembinaan Balai Polis, Balai Bomba dan Hospital, berapakah jarak yang diperlukan antara tersebut dengan pengguna untuk kegunaan masyarakat ?
in Project Management 1,200 points 8 10 16

1 Answer

2 votes
Soalan ini terlalu general dan diluar skop Jabatan Kerja Raya. Ianya menjurus kepada Perancangan Bandar (Town Planning) oleh Pihak berkuasa tempatan. Tuan boleh rujuk kepada Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dengan pejabat Majlis Daerah.
7,770 points 4 20 63
edited by
...